rys historyczny

     4 września 1964 w Szkole Podstawowej im. XX lecia PRL zabrzmiał pierwszy dzwonek. Naukę rozpoczęło 527 uczniów pod kierunkiem 15 nauczycieli. Kierownikiem placówki została Pani Regina Janicka. Tak rozpoczyna się historia naszej szkoły, która od początku postawiła sobie ambitne cele z sukcesem realizowane. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań korzystając z zajęć pozalekcyjnych. Brali udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, także na szczeblu wojewódzkim. Rozwijali się artystycznie, odnosili sukcesy sportowe.

     Szkołę skończyły kolejne pokolenia uczniów, którzy gruntownie przygotowani intelektualnie zdobywali dalszą wiedzę w szkołach średnich. Nic dziwnego, że szkoła dwukrotnie była organizatorem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. Zmieniająca się rzeczywistość, a przede wszystkim jubileusz 40-lecia istnienia szkoły stał się okazją do zmiany patrona. 12.10.1996 „Dwójka” otrzymała nowe imię – Wincentego Pola. Gościem honorowym była pierwsza kierownik szkoły R. Janicka.

     Kolejne lata przynosiły naszej szkole dalsze sukcesy w konkursach różnego typu: plastycznych, religijnych, literackich, przyrodniczych, językowych. 10.10.2003 otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z klasą”, a 1.06.2004 certyfikat „Szkoła przyjazna dla uczniów z dysleksją”. Otrzymaliśmy również Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji w następujących standardach:
- Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia.
- Ocenianie wewnąrzszkolne pełni funkcję motywujaco - wspierajacą.
- Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym.
- Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.
- Szkoła podejmuje różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy.

     Obecnie w 20 oddziałach uczy się 402 uczniów pod kierunkiem 37 nauczycieli. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w następujących kołach:
- S K S
- chór
- plastyczne
- regionalne
- recytatorskie
- dziennikarskie
- teatralne
- matematyczne
- językowe
- przyrodnicze
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia logopedyczne
- terapia pedagogiczna

     Dbamy o rozwój dzieci mających trudności w nauce. W szkole prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych. Stwarzamy możliwości uczniom z wadami postawy, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. W szkole zatrudniony jest psycholog, który służy fachową pomocą dzieciom, a także ich rodzicom. Młodzi dziennikarze zajmują się od września 2008 roku redagowaniem szkolnej gazetki „Echo Dwójki”.

     Dyrekcja szkoły dba o zaplecze placówki. Możemy poszczycić się nowoczesną pracownią językową, gabinetem informatycznym. Sukcesywnie unowocześniane są kolejne pomieszczenia oraz wykonano kapitalny remont dużej sali gimnastycznej. We wrześniu 2009 roku powstał gabinet przeznaczony wyłącznie dla sześciolatków, które rozpoczęły naukę w naszej placówce.

      Uczniowie naszej szkoły mogą czuć się u nas bezpiecznie. Mają możliwość do rozwoju różnych sfer intelektualnych. Mogą poszerzać wiedzę, bawić się, zdobywać przyjaciół i miło spędzać czas, a wszystko w poczciwej „Dwójce”.

STRONA GŁÓWNA DWÓJKA DZIEJE SIĘ UCZNIOWIE PRACOWNICY RODZICE DOKUMENTY SZKOŁA 2.0 KONTAKT
Licznik odwiedzin: 0